fbpx

בניית חוסן המסגרת
סדנה למנהלים

סדנה ייעודית למנהלים

למתן כלים להתמודדות עם אתגרי התקופה, האישיים והמקצועיים.

במהלך הסדנה, באמצעות שיח משותף ולמידת כלים,

נאתר ביחד את המענה שיסייע להתארגן מחדש, לחזק ולהניע המשך עשייה.

3 שעות
מ-3 ועד 12 משתתפים
במפגש פרונטלי או בזום

מנחה הסדנה: יוני חי – פסיכולוג ארגוני.

יועץ מומחה לפיתוח מנהיגות ופיתוחי צוותים.

יוצא ביסל"ם (בית הספר לפיתוח מנהיגות בצה"ל).

בעל ניסיון רב בעבודה עם גופים ביטחוניים בעתות שגרה וחירום.

בימים אלו, מסייע גם למפקדים בצה"ל שעברו לחימה או שנמצאים לפני לחימה בחיזוק חוסן המסגרת.

מה במפגש?

זיהוי כוחות – מהן נקודות האור עבורי בתקופה זו?

מהם האתגרים שלי כרגע כמנהל.ת

התמודדות עם דילמות לניהול המסגרת והשגרה בעת הנוכחית.

איך נשמור על המשכיות ורציפות –

עבודה עפ"י מודל עיקרון הרציפות (הקוגניטיבי, המנהיגותי, התפקודי והרגשי) – היכרות עם הכלי ודוגמאות.

כלים לחיזוק החוסן של המסגרת, בהתאם לדילמות ספציפיות שעולות.