fbpx

נובמבר 2023 -
התוכן שאנחנו מציעים,
בהתאמה למצב:

וחוץ מזה... מה אנחנו עושים בקפסולה?
מפתחים ומנחים סדנאות למטרות למידה ופיתוח ארגוני
מבוססות מתודולוגיות של משחקי בריחה והרפתקאות

אנחנו מאמינים בהתפתחות אישית וארגונית,
דרך למידה התנסותית וחוויה ריגשית משמעותית.
הרפתקאות, אדרנלין וסף ריגוש גבוה הם חלק בלתי נפרד מהתהליך.
הזמן של כולנו יקר. כשעוצרים הכל ומתכנסים ביחד לפעילות משותפת,
זה חייב להיות כיף וחייב להשיג את המטרות.
אנחנו יודעים לייצר את שניהם.

שלום, נעים להכיר

מי אנחנו?

צוות של יועצים ארגוניים, מנחי קבוצות,
יוצרי חוויות למידה והרפתקנים בלב ובנשמה.

במה אנחנו מאמינים?

בכם.

הלקוחות שלנו