fbpx

חוויות למידה שעיצבנו

סדנה לפיתוח צוות - הטיסה לאמזונס

משחק שטח ללמידה ארגונית - עליסה בארץ הפלאות

סדנה לחשיבה יצירתית - המדען והצוללת

משחק וירטואלי להטעמת ערכים - קורובאג